Deze website is een initiatief van Allergienet vzw en heeft tot doel zoveel mogelijk informatie aan te reiken rond het thema urticaria of netelroos.

Het kan soms een hele uitdaging zijn om urticaria goed te begrijpen en te behandelen. Daarom proberen wij concrete informatie en tips aan te bieden in de hoop mensen te helpen hun aandoening beter te begrijpen.

Allergienet-logo_small